Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.

CZ-61400 Brno
Míčkova 64
Tel. +420 548 426 411
Fax +420 545 224 325
office.rcl.cz@railcargo.com

TransANT
TransANT

Express-Interfracht je Rail Cargo Logistics

Nová značka pro prodej koncovým zákazníkům

03.03.2014

Poskytovatel logistických služeb Express-Interfracht Internationale Spedition GmbH – člen skupiny Rail Cargo Group, která je součástí podniku Rakouských spolkových drah ÖBB – působí jako specialista na přepravy již více než 65 let. Podnik disponuje mezinárodní logistickou sítí rozprostřenou mezi Severním, Černým a Středozemním mořem. Nyní byl učiněn další krok směrem k úspěšné budoucnosti: mezinárodně působící speditér se sídlem v Rakousku nyní na logistický trh vstupuje pod značkou Rail Cargo Logistics - Austria GmbH.

Rail Cargo Logistics je nová značka pro prodej koncovým zákazníkům skupiny Rail Cargo a bude spojovat prodej v rámci celé podnikové skupiny. „Express-Interfracht již v minulosti úspěšně realizoval několik změn názvu a fúzí. Nová značka ještě více posílí prodej“, je přesvědčen Thomas Lippuner, který působí vedle Istvána Lakata, Johanna Gaidy a Reinharda Bambergera ve vedení společnosti Rail Cargo Logistics - Austria.

Zaměření na koncového zákazníka

Výhoda pro zákazníky: další posílení prodeje jako klíčová kompetence, spojení specialistů na jednotlivé komodity pod jednou střechou a s tím spojená efektivnost a výkonnost.

Také prodejní aktivity dceřiné společnosti Entsorgungslogistik Austria jsou převedeny pod značku Rail Cargo Logistics s cílem poskytovat zákazníkům ještě lepší služby. Rail Cargo Logistics - Environmental Services GmbH bude také do budoucna expertem na poli zpracování a likvidace odpadu včetně logistických služeb spojených s odstraněním odpadu z velkých stavenišť, přičemž bude nabízet optimální logistická řešení na míru. Změny názvu všech ostatních dceřiných společností podniku Express-Interfracht s podílem nad 50% budou následovat nejpozději do poloviny 2014.

Rail Cargo Group: nákladní doprava podniku ÖBB

 Rail Cargo Group je nyní s ca. 2,3 mld. EUR ročního obratu a více než 9.600 zaměstnanci jeden z vedoucích podniků železniční logistiky v Evropě. Kromě domácích trhů v Rakousku a Maďarsku nabízí Rail Cargo Group logistická řešení na míru v oblasti mezi Severním, Černým a Středozemním mořem. S vlastními společnostmi v 16 zemích střední, jižní a východní Evropy a prostřednictvím velmi kvalitní sítě partnerů se skupina Rail Cargo stará o bezpečné a spolehlivé přepravy na ekologické železnici. Provozní vedoucí společností skupiny je Rail Cargo Austria AG.

 

TransANT