Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.

CZ-61400 Brno
Míčkova 64
Tel. +420 548 426 411
Fax +420 545 224 325
office.rcl.cz@railcargo.com

Plzeňský Prazdroj znovu na kolejích!

15.února 2018 v dopoledních hodinách vyrazil z nově zprovozněné vlečky Plzeňského Prazdroje železniční vůz na svou přes 500 km dlouhou cestu napříč Českou republikou.

Nákladní vůz řady Habillnss dorazil do svého cíle podle plánu a následující den brzy odpoledne byly palety s pivem v pořádku vyloženy na vlečce pivovaru Radegast. Celou přepravu zajišťovala společnost Rail Cargo Logistics – Czech Republic s.r.o. ve spolupráci s dopravcem ČD Cargo a.s.. Díky pečlivé přípravě, skvělé spolupráci pivovaru a perfektnímu provoznímu zajištění na straně dopravce proběhla první testovací přeprava na jedničku, mrazivému počasí a spadlé troleji v Praze navzdory.

Oproti trendu posledních let se tak opět prokazuje, že železnice má své oprávněné místo na trhu. Že i jednotlivé zásilky mají své opodstatnění a mohou směle konkurovat silniční dopravě přetěžující dálnice a znečišťující ovzduší. A to jak rychlostí, tak i cenou, dokonce i ve vnitrostátní přepravě zboží.

Aktuálně probíhá analýza dalšího potenciálu využití železniční přepravy pro tohoto významného zákazníka a producenta skvělého piva.