Bc. Petr Lamacz

CZ-779 00 Olomouc
Dr. Milady Horákové 1200/27A
Tel. +420 725 768 543
petr.lamacz@railcargo.com

Kombinovaná přeprava

Globální aktér na světových mořích

Kontejnerová námořní přeprava se v poslední době velmi rozvinula. Logistická řešení jsou průběžně optimalizována a bezpečnostní ustanovení jdou ruku v ruce se stále se zkracujícími dobami přepravy. Shodně s požadavky našich zákazníků nabízíme jak prvotřídní železniční přepravu mezi přístavy a vnitrozemím, tak také celková logistická námořní řešení po celém světě.

Naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti a nejlepší kontakty na rejdaře, železnice, provozovatele přístavů a lokální poskytovatele služeb.

Nabízíme přepravy námořních kontejnerů z přístavů Hamburg a Rotterdam do Ruska, Činy, USA, Kanady, Íráku a Sýrie. Dále dokážeme zrealizovat přepravu kontejnerů z čínských přístavů Shanghai a Shenzhen do následujících přístavů: Hamburg, Rotterdam, Sankt Peterburgu, Port Vostochnyj, Vladivostok, Odessa, Archangelsk, Riga a Klajpeda.

Z přístavu Sankt Peterburg nabízíme přepravu po silnici nebo po železnici po celém Rusku a také zprostředkujeme celní odbavení zásilek a následnou distribuci do cílové destinace.

Naše služby

  • FCL – door-to-door
  • LCL – sběrné kontejnery
  • Pronájem rejdařských kontejnerů
  • Kalkulace cen přepravy a předpokládaných nákladů, včetně případných prostojů v přístavech
  • Vypracování výhodných nabídek pro dodávky door- to- door
  • Celní řízení v ČR a Rusku
  • Spolupráce s agenty v přístavech v Německu, v Rusku a na Ukrajině
  • Překládky a spedice v přístavech
  • Každodenní monitoring přeprav
  • Přeprava následujících typů kontejnerů: 20‘, 40‘ a HC-kontejnery