Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.

CZ-61400 Brno
Míčkova 64
Tel. +420 548 426 411
Fax +420 545 224 325
office.rcl.cz@railcargo.com

Logistika

Námořní a říční projektové přepravy

Přepravy lodí jsou ekologickou a výhodnou variantou také pro projektové přepravy. Ročně realizujeme přepravy více než statisíce tun různého zboží: obilí, krmiva, surovin jako je uhlí nebo ruda, hnojiv – ale také oceli a strojního zařízení (např. generátory a jiné části elektrárny).

Naše dlouholeté zkušenosti a hustá síť seriózních partnerů garantují nejvyšší kvalitu našich služeb. Nejčastěji obsluhovány jsou následující námořní přístavy: Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven u Severního moře, Triest a Koper u Jaderského moře. Odtamtud přepravujeme zboží do nejdůležitějších hospodářských center světa.

Naše služby

  • Přepravy po Dunaji
  • Překládky v přístavech u Černého, Severního a Jaderského moře
  • Realizace charterových přeprav z do přístavů Černého, Severního a Jaderského moře
  • Organizace překládky a kontroly zboží prostřednictvím partnerských oficiálních kontrolních organizací
  • Zámořské přepravy 20‘-, 40‘- a HC-kontejnerů
  • Pojištění přepravy