Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.

CZ-61400 Brno
Míčkova 64
Tel. +420 548 426 411
Fax +420 545 224 325
office.rcl.cz@railcargo.com

Námořní a říční přeprava

Seznámeni se všemi moři světa

Vessel

Námořní a říční přepravy poskytují ekologickou a ekonomicky výhodnou variantu.

Zajišťujeme námořní přepravu zboží z/do všech přístavů světa. Navrhneme optimální řešení způsobu přepravy podle charakteru zásilky, ať jde o přepravy kontejnerové, kusové, volně loženého zboží či přepravy vozidel nebo nebezpečných nákladů. Vaše zboží opatříme zámořským balením, zajistíme jeho celní odbavení a sjednáme dopravní pojištění.

Zajišťujeme přepravy exportních a importních zásilek za použití integrovaného řetězce námořní a pozemní resp. říční dopravy, celokontejnerové přepravy, přepravy ve sběrných kontejnerech, konvenční přepravy, přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek (např. zboží investičního charakteru), přepravy kolové/kolejové techniky speciálními loděmi, přepravy nebezpečných nákladů, zajišťování lodního prostoru na bázi Charter-Party (nájem lodí pro konkrétní přepravu, zvláště pro zboží hromadné povahy), Cross-trades (přepravy, které nezačínají ani nekončí na území ČR), poradenství v námořní přepravě a pojištění zásilek.