Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.

CZ-61400 Brno
Míčkova 64
Tel. +420 548 426 411
Fax +420 545 224 325
office.rcl.cz@railcargo.com

Skladová logistika

Točna pro veškeré zboží

warehouse

Společně s Rail Cargo Group nabízí Rail Cargo Logistics skladovací a logistické plochy s rozlohou přesahující 400 000 paletových míst po celé Evropě. V závislosti na individuálních potřebách jsou k dispozici nejrůznější logistické a skladové služby: speciální skladovací plochy pro velké bloky, plně automatické výškové regálové systémy s vyskladňovacími plochami přizpůsobenými způsobu přepravy nebo specializované skladovací plochy pro nebezpečné náklady. Servisní služby zahrnují položky od aktivit týkajících se čistě Cross Docking přes standardizované skladovací služby až po komplexní možnosti outsourcingu.

Logistická centra Rail Cargo Logistics jsou vzájemně propojena a doplňují produktové portfolio v oblasti dopravních služeb – napříč celou Evropě.

Jako dceřiná společnost skupiny Rail Cargo Group klade firma Rail Cargo Logistics zvláštní důraz na železniční připojení našich logistických center. Nabízíme i speciální duomodální řešení pro vaše zboží.

Naše služby

  • Skladovací místa v nejvzdálenějších koutech Evropy
  • Napojení na železnici
  • Celní sklady, sklady pro nebezpečné náklady, zvláštní skladovací plochy pro zboží se zvláštním zabezpečením
  • Vstupní a kvalitativní kontrola
  • Příprava zboží k odběru, označování štítky, přebalování, zpětné hlášení informací o stavu zásob a expedici
  • Správa skladu s podporou EDV, včetně permanentní kontroly zboží – certifikace ISO 9001:2008
  • Speciální alarmy a bezpečnostní zařízení