Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.

CZ-61400 Brno
Míčkova 64
Tel. +420 548 426 411
Fax +420 545 224 325
office.rcl.cz@railcargo.com

Železniční přeprava

Ekologicky po kolejích

Train

Rail Cargo Logistics nabízí výhodné a ekologické přepravy zboží po železnici. Naši zákazníci mají k dispozici řadu odborníků, kteří jsou obeznámeni se všemi aspekty nákladní přepravy: Organizujeme železniční přepravy na míru a jsme k Vám k dispozici od naložení ve stanici až po vyložení u příjemce. Na přání zákazníka dokážeme nabídnout také dodatečné spediční služby.

Naše služby

  • Komplexní nabídka
  • Výběr výhodných tarifů
  • Výběr přepravní cesty
  • Vystavení nákladních listů
  • Monitoring přepravy
  • Nahlášení trasy
  • Překládka na široký rozchod
  • Skladování
  • Zastupování v celním řízení
  • Organizace služeb před nakládkou a po vykládce

Dle požadavku realizujeme železniční přepravy jednotlivých vozů, vozových skupin nebo ucelených vlaků – v Evropě, SNS a na Blízkém Východě. Mezi naše zákazníky se řadí významné podniky ze všech průmyslových odvětvích: Zákazníci ze stavebního, spotřebního, chemického, potravinového, ocelářského, dřevního, papírenského a energetického průmyslu důvěřují naší dlouholeté kompetenci.