Historie

1993
Založení BRNO Trans INTERNATIONALE SPEDITION s.r.o. v Brně
Již od založení v roce 1993 je naše firma významným hráčem na českém spedičním trhu. Následně došlo k rozšiřování našeho portfolia služeb a již po několika letech jsme mohli našim zákazníkům nabídnout kromě železničních přeprav také přepravy letecké, silniční a námořní.

1998
Založení EXPRESS MORAVIA Internacionalni spedice s.r.o. v Olomouci
Tato firma byla majetkem rakouské společnosti „Express-Interfracht Internationale Spedition GmbH“, která byla v roce 1999 začleněna do koncernu – podniku Rakouských spolkových drah ÖBB.

2003
Založení EXPRESS-INTERFRACHT Internationale Spedition s.r.o. v Praze
Již po dvou letech od založení začala firma vyvíjet špeditérskou činnost na českém trhu začleněním pracovníků českého zastoupení Rakouských spolkových drah.

2003
Začlenění firmy BRNO Trans do koncernu Rail Cargo Austria AG – podniku ÖBB
V tomto roce byla brněnská společnost odkoupena velkým a na přepravním trhu silným podnikem Express-Interfracht Internationale Spedition GmbH.

2007
Sloučení výše jmenovaných společností do firmy EXPRESS-INTERFRACHT mezinárodní spedice CZ s.r.o.
Dne 1. 10. 2007 došlo k fúzi těchto tří spedičních firem, které měly samostatně vybudovanou dlouholetou tradici na českém přepravním trhu.

2011
Express-Interfracht Czech s.r.o.
S účinností od 15. 02. 2011 byla EXPRESS-INTERFRACHT mezinárodní spedice CZ s.r.o. přejmenována na Express-Interfracht Czech s.r.o. a byl zaveden nový koncernový design.

2014
Express-Interfracht Czech je Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.
Od 25.
února 2014 vystupuje společnost Express-Interfracht Czech na trhu jako Rail Cargo Logistics - Czech Republic, člen Rail Cargo Group.