Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.

CZ-61400 Brno
Míčkova 64
Tel. +420 548 426 411
Fax +420 545 224 325
office.rcl.cz@railcargo.com

O Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.

Rail Cargo Logistics - Czech Republic – součást skupiny Rail Cargo Group - nabízí kompletní spektrum služeb pro odvětví automobilového, stavebního, spotřebního, hutního, ocelářského, dřevařského a papírenského průmyslu. V neposlední řadě také nabízí speciální a projektové přepravy.

Nová generace logistiky

Rail Cargo Logistics - Czech Republic nabízí svým zákazníkům služby všech přepravních oblastí. Ve středu pozornosti vždy stojí železnice jako ekologický dopravní prostředek. Nabízíme ale také ostatní druhy přeprav: námořní a říční, silniční, leteckou a intermodální. Kromě toho jsou všechny úkoly zabezpečeny poskytovatelem logistických služeb působícím na mezinárodním trhu.

Skupina Rail Cargo Group disponuje plošnou logistickou sítí s více než 50 zastoupeními mezi Severním, Černým a Středozemním mořem a je tak jeden z vedoucích poskytovatelů logistických služeb v Evropě.

Dlouholeté zkušenosti našich zaměstnanců a nejmodernější technologie představují novou generaci logistiky. Pro naše zákazníky spojujeme kompetence s vášní a vyvíjíme logistická řešení ušitá na míru.

Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o je stoprocentní dceřinou společností Rail Cargo Logistics - Austria GmbH – a byla založena sloučením tří samostatných spedic v roce 2007 pod názvem EXPRESS-INTERFRACHT mezinárodní spedice CZ, později Express-Interfracht Czech.