Ing. Ján Schwarz

CZ-130 00 Praha 3
Žerotínova 34
Tel. +420 604 258 911
jan.schwarz@railcargo.com

Suroviny

Přepravy uhlí, koksu a rud

Rohstoffe

Pro přepravy železných rud, uhlí, koksu a dalších báňských surovin naši odborníci vyvinuli mezinárodní balíčky celkové logistiky. Přitom dbáme na konkrétní požadavky zákazníka a specifické okolnosti nakládky a vykládky na místě, Před přepravou také rozhodneme o adekvátním typu vagónu. Na tento vysoce dynamický tržní segment reagujeme nabídkou flexibilních alternativních přepravních technologií pro hromadné substráty.

Jako poskytovatel komplexní logistiky nabízíme kromě železničních přeprav celou paletu možných spedičních služeb.

Naše služby

  • Přepravní logistika s plánováním trasy
  • Nabídka přeprav Door-to-Door
  • Přepravy ucelenými vlaky
  • Přímé doručení příjemci zboží
  • Překládka, sledování a meziskladování na přání zákazníka