Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.

CZ-61400 Brno
Míčkova 64
Tel. +420 548 426 411
Fax +420 545 224 325
office.rcl.cz@railcargo.com

Všeobecné obchodní podmínky

Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o. pracuje na základě

Všeobecných zasílatelských podmínek

v platném znění.