Mgr. Eliška Dvorská

CZ-61400 Brno
Míčkova 64
Tel. +420 548 426 419
Fax +420 548 426 429
eliska.dvorska@railcargo.com

Pojištění přeprav

Pro případ nehody

Nezáleží na druhu přepravy, ať je to kamionem, železnicí, lodí nebo letadlem: Bez pojištění přepravy je v případě ztráty nebo poškození zboží nahrazena pouze část hodnoty.

Pojištění přepravy zajistí náhradu celé hodnoty zboží a garantuje pojistné krytí. Přitom není rozhodující, kde se škoda stala nebo kdo jí zavinil. Pojištěna je nakládka i vykládka, překládka zboží a všechny ostatní kritické oblasti. Pojištění přepravy nabízí také ochranu proti přírodním katastrofám nebo haváriím.

Naše služby

  • Pojištění pro všechny druhy přeprav na míru a celosvětově
  • Pokrytí jednotlivých přeprav
  • Vystavení pojišťovacích certifikátů
  • Množstevní výhody

Management škod

Přepravním škodám se bohužel nedá vždy zabránit. V takových případech jsou Vám k dispozici naši zkušení odborníci, kteří poskytnou jak poradní servis, tak vyřízení škody.