Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.

CZ-61400 Brno
Míčkova 64
Tel. +420 548 426 411
Fax +420 545 224 325
office.rcl.cz@railcargo.com

Vozy a technika

Vybavení pro všechny druhy zboží

Železniční přepravy

U železničních přeprav využíváme moderního vozového parku firem ČD Cargo a Rail Cargo Group. Kromě vozů Shimms pro přepravy svitků, Ha-vozů pro přepravy na paletách nebo Ta-vozů pro přepravy stavebnin disponujeme řadou dalších speciálních vozů, které využíváme podle požadavků jednotlivých přeprav.

Silniční přepravy

Po silnici jsou přepravované různé druhy zboží – vždy však poskytneme vhodný nákladní automobil. Prostřednictvím mezinárodní sítě partnerů máme přístup k značnému počtu speciálního přepravního vybavení.

Zvláštní přepravy

Naše oddělení projektových přeprav má přístup k celému parku speciálních přepravních vozidel. Speciální přepravy jsou prostřednictvím naší partnerské sítě realizovány pomocí víceosých speciálních podvalníků nebo semitrailerů.